Loading…

Privacybeleid Het Concertgebouw NV

Met welk doel verwerkt Het Concertgebouw mijn persoonsgegevens?

Het Concertgebouw – en indien van toepassing de partner die het concert dat u heeft bezocht in Het Concertgebouw heeft georganiseerd – gebruikt de door u bij aankoop aan de kassa, via de telefoon of de website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het Concertgebouw is ook actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram. Als u via social media contact opneemt met Het Concertgebouw, verwerken we uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Wanneer u akkoord gaat met deze Privacy Policy, kunnen wij u via sociale netwerken zoals Facebook of het Google Display Netwerk op basis van uw e-mailadres gerichte advertenties tonen. U kunt u voor deze dienst afmelden door een email te sturen naar contact@concertgebouw.nl.

Welke persoonsgegevens verwerkt Het Concertgebouw van mij?

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, woonplaats, gekochte kaarten, enzovoorts. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen (zie onder).

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard door Het Concertgebouw?

Het Concertgebouw bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien u in het huidige seizoen en de 4 voorgaande seizoenen (een seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni in het daarop volgende jaar) geen bezoek heeft gebracht aan Het Concertgebouw of anderszins een product of dienst van Het Concertgebouw heeft afgenomen, wordt de ontvangen informatie geanonimiseerd in onze systemen. Deze gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor statistische doeleinden.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Ja, conform de eisen in de Algemene verordening gegevensbescherming draagt Het Concertgebouw zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging, zodat uw gegevens beschermd zijn tegen onrechtmatige verwerking.

Waar kan ik terecht als ik inzage wil in mijn gegevens, me wil afmelden voor de nieuwsbrief of andere vragen heb over de Privacy Policy?

U heeft het recht Het Concertgebouw te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Neem daarvoor contact met ons op via contact@concertgebouw.nl. Het Concertgebouw reageert binnen vier weken na ontvangst op uw verzoek. In geval van een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van persoonsgegevens, streeft Het Concertgebouw er naar dit binnen 14 werkdagen uit te voeren.

Ook wanneer u andere vragen, opmerkingen of klachten heeft over ons privacy beleid of het gebruik van uw persoonsgegevens, u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, brochures of magazines, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via contact@concertgebouw.nl. Daarnaast kunt u zich in iedere email van Het Concertgebouw via een link onderaan het emailbericht afmelden voor het ontvangen van nieuwsberichten.

Gebruikt Het Concertgebouw cookies, en zo ja, waarvoor?

Op deze pagina vindt u de Cookieverklaring van Het Concertgebouw. Desgewenst kunt u op deze pagina uw huidige cookieinstellingen wijzigen.

Kan Het Concertgebouw de Privacy Policy wijzigen?

Ja, Het Concertgebouw behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze website.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 19 maart 2019.